Pravidla inzerce

 

Pravidla užívaní

internetových webových stránek www.risk.cz (dále jen „Pravidla")

1. Úvodní ustanovení

1.1. Oprávněným provozovatelem internetových webových stránek www.risk.cz (dále jen „Stránky") pro inzertní noviny Risk, ISSN 1212-1568 (dále jen „Noviny“) je Jiří Fischer, IČ 144 68 514, provozovna Stará č. 88, 272 01 Kladno (dále jen „Provozovatel“).

1.2. Bezplatný inzerát (dále jen „Inzerát“) je zpravidla příležitostného charakteru, jednorázový prodej, poptávka, nabídka zboží a služeb (ne reklama výdělečné činnosti). Placená inzerce (dále jen "Reklama") slouží k reklamě výdělečné činnosti zpravidla obchodního charakteru, zprostředkování nabídek, služeb apod.

1.3. Používáním Stránek zákazník souhlasí s aktuálním zněním těchto Pravidel a bere na vědomí, že zveřejnění Inzerátu a Reklamy v Novinách a na Stránkách se řídí těmito Pravidly a je povinen je dodržovat.

2. Používání Stránek

2.1. Provozovatel umožňuje zákazníkům používat Stránky ke snadnému a rychlému uveřejnění Inzerátu a Reklamy v Novinách a na Stránkách bez použití uživatelského účtu s uvedením zákazníkova telefonního čísla, PSČ případně e-mailové adresy.

2.2. Zadání Inzerátu resp. Reklamy. Zákazník vyplněním údajů v kupónu na stránce „Vložit inzerát" objednává u Provozovatele uveřejnění Inzerátu příp. Reklamy v Novinách a na Stránkách v aktuálním vydání dle platné uzávěrky vydání Novin. V případě Reklamy obdrží od Provozovatele nabídku s platebními údaji.

2.3. Uveřejnění Inzerátu resp. Reklamy. Inzerát příp. Reklamu zveřejní Provozovatel v aktuálním vydání Novin a souběžně na Stránkách. Noviny vychází a prodávají se na prodejních místech (trafiky, čerpací stanice, potraviny, občerstvení apod.) v úterý a v pátek dle harmonogramu Provozovatele. Na Stránkách jsou Inzeráty bez kontaktních údajů, u každého inzerátu je zákazníkovi nabídnuto přesměrování do internetové trafiky Alza nebo Floowie, kde lze koupit aktuální vydání Novin v elektronické podobě vč. všech kontaktů.

3. Obchodní sdělení

3.1. Zákazník dává Provozovateli výslovný souhlas k tomu, aby Provozovatel používal jeho emailovou adresu k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se služeb poskytovaných ze strany Provozovatele. Zákazník má právo kdykoliv a zdarma zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Provozovatel je kdykoli oprávněn provozování Stránek ukončit, případně znění těchto Pravidel měnit či doplňovat. Aktualizované znění Pravidel je účinné dnem jejich zveřejnění.

4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo neuveřejnit Inzeráty a Reklamu nesrozumitelné obsahem, případně s obsahem protizákonným či takovým, jenž by mohl poškodit Provozovatelovu pověst.

4.3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dnem 1. 4. 2017.

 

 

Inzertní noviny Risk vychází každé úterý souběžně v papírové a internetové verzi. Zdarma uveřejňujeme inzeráty příležitostného charakteru, zpravidla jednorázový prodej, poptávku, nabídku (ne reklamu výdělečné činnosti). Inzerát můžete zadat internet. formulářem, telefonicky na tel. č. 312 29 29 11, 606 606 364, 605 471 681, SMSkou na číslo 608 12 12 42, aplikací WhatsApp na tel. čísle 736 534 606, osobně v redakci novin nebo poštou na kupónu. Inzeráty lze bezplatně zopakovat do aktuálního vydání. Placená inzerce slouží k reklamě výdělečné činnosti zpravidla obchodního podnikatelského charakteru, zprostředkování nabídek, nabídky pronájmů nemovitostí, zvýraznit lze i bezplatný inzerátu, viz. ceník inzerce. Uzávěrky jednotlivých vydání jsou každé pondělí ve 12:00. Plnou verzi internetového vydání novin (vč. všech kontaktů) v elektronické podobě koupíte v internetových trafikách Alza nebo Floowie.

Ceník inzerce 

ŘÁDKOVÝ INZERÁT

Cena řádku (28 znaků vč. mezer) je 18 Kč, červeně 36 Kč, fotografie 24 Kč za jedno vydání. Ceny jsou včetně DPH.


JEDNOSLOUPKOVÝ INZERÁT V RÁMEČKU

Šíře inzerátu je 5 cm, k vytvoření inzerátu je pět velikostí písma v ceně od 20 do 60 Kč za řádek, přidání loga, perokresby nebo fotografie za 100 Kč. Barevné provedení textového řádku (např. červený text) za přípl. 100% k základní ceně řádku. Chcete-li zvýraznit celý rámeček podtiskem, vyberte šedý nebo černý za příplatek 10%, nebo barevný za příplatek 30% z celkové ceny. Ceny jsou bez DPH.


PLOŠNÁ INZERCE

Výhodou plošné inzerce je maximální využití všech grafických možností inzerátu, různých typů písma a efektů k zvýraznění vašeho inzerátu. Velikost inzerátu lze plně přizpůsobit vašim grafickým a finančním představám, např. inzerát velikosti vizitky (10x5 cm), 1/4 strany (10x14 cm), 1/2 strany (20x14 cm). Základní cena za 1 mm sloupce 10 Kč (20 Kč/cm2). Výpočet ceny: počet sloupců x výška v mm x cena za 1 mm. Celá strana (204x280 mm) za 9.000 Kč, půl strana (204x140 mm) za 5.000 Kč. Cena inzerátu na titulní straně: 40 Kč/cm2 (20 Kč/mm sloupce), za plnobarevné provedení inzerátu: +30%. Ceny jsou uvedeny bez DPH.

SLEVY PŘI OPAKOVÁNÍ (neplatí pro řádkovou inzerci): 3-10x 5%, 11-20x 10%, 21-49x 15%, 50 a více 20%