Veřejné oznámení. Toto jsou...Veřejné oznámení. Toto jsou zjištění De iure Velké Poroty o problémech, které byly předložené Velké Porotě dne 2022. 02. 19 v prezentaci Deklarace vypracované Lidmi shromážděnými v Česku. Nalezená fakta byla uznána za pravdivá a správná. Výsledkem zjištění Velké Poroty je shromáždit se a znovu sestavit De iure Ústavní republiku. Celý tento dokument můžete najít na internetu na: http://novabohemia.cz/.Oznámení zástupci je oznámení o vedení. Oznámení pro vedení je oznámení pro zástupce. Obsah tohoto oznámení není názorem nebo tvrzením redakce novin, jejich zaměstnanců a jejího vedení.


Kategorie: Sdělení a pozdravy

Typ inzerátu: nezařazeno

 Datum zveřejnění:

14. 6. 2022 10:07

 Datum změny:

30. 11. -0001 00:00