SpecialREKLAMNÍ NOVINY REGIONU KLADNO, SLANÝ, RAKOVNÍK A PRAHA - ZÁPAD

Vychází dvakrát do měsíce v nákladu 60.000 výtisků zdarma do poštovních schránek většiny domácností a firem.

 

Termíny vydání

Přehled distribuce

Archiv

Ceník inzerce

 

NEJLEVNĚJŠÍ INZERCE VE SPECIALU:

JEDNODUCHÝ RÁMEČEK
Cena se vypočítává podle počtu řádek textu. S textem lze uveřejnit i firemní loga, perokresby a fotografie. Rámeček je možno zvýraznit podtiskem (rastr, negativ).
Informace v sekci Ceník inzerce.

redakce: ul. Stará č. 88, 272 01 Kladno
vydavatel: Ing. Jiří Fischer
tiskne: MAFRA Print, Mafra a.s., Tiskařská 2, 108 00 Praha 10
distribuce: vlastní
povoleno: OÚ Kladno 104/91 ISSN: 1212-1568